Nor gara?

Gobernu arduratsua

Ejiek, Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoak egindako Gobernu Arduratsuaren Gidaren baitan, jokabide-kode bat egin du, eta politika eta jarduera-ildo jakin batzuk ezarri ditu ingurumenaren, informazioaren segurtasunaren, genero-berdintasunaren eta laneko segurtasun eta osasunaren alorretan.

Jokabide-kodeaz Ejieren oinarrizko politiken eta jarraibideen ikuspegi oso eta orokor bat eman nahi dugu. Izan ere, horiek gobernatzen dituzte gure interes-taldeekin ditugun harremanak, argi eta garbi ezarriz horietako bakoitzarekin hartu ditugun konpromisoak. Azken finean, jokabide-kodea gure jardun profesionalaren gida modukoa da.

Jokabide-kodea (PDF, 153 KB)

EJIE, S.A. (Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea) da informatika-zerbitzuak eskaintzen dituen enpresa publiko bat, eta sortu zen Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioa modernoa eta eraginkorra izan dadin laguntzeko (Gobernuak ezarritako lege-esparruaren barruan, lagundu ere). Administrazioan informatika-zerbitzuak eskaintzeko tresna gisa dihardu, ororen tresna gisa, eta zeregin horretan, informazio-zerbitzuen azpiegitura kalitatez eta eraginkortasunez eraikitzen du, bai eta mantentzen ere, eta azpiegitura horren iraupena eta segurtasuna bermatzen du, langile kualifikatuen bitartez eta eskariaren arabera egokitutako baliabide eta kostuen bitartez.

Jabetzen gara gizartearen aurrean dugun erantzukizunaz, haren aurrean eragile aitzindari eta eredu baikara, eta, ondorioz, gure baltzu-egoitzari dagokionez (Mediterraneoaren hiribidea, 14, Gasteiz), honako konpromiso hauek hartzen ditugu ingurumenaren alde:

 • Iraunkortasunaren eta ingurumenerako eskubidearen aldeko konpromisoa (Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/98 Lege Orokorrean daude jasota biak).
 • Kutsaduraren prebentzioa egiteko konpromisoa; horretarako, ingurumena gure erakundearen eguneroko kudeaketan sartuz; egunetik egunera, gure ingurumen-jarrera hobetuz; proposatutako helburuak eta xedeak lortzeko beharrezko informazioa eta baliabideak emanez.
 • Ingurumen- eta energia-jardueraren etengabeko hobekuntza lortzea, gure instalazioetako diseinuan eta emandako zerbitzuetan energia-eraginkortasuneko irizpideak sartuz, ingurumen-legedia eta energiaren erabilerarekin eta kontsumoarekin zein energia-eraginkortasunarekin lotutako legedia betetzeaz haratago.
 • Hornitzaileekin, herritarrekin eta kanpoko alderdi interesdunekin komunikatzeko konpromisoa, poliki-poliki, ingurumen eta energia-eraginkortasuneko irizpideak sartuz produktuen salmentan eta gure erakundearen menpe dauden zerbitzuen kontratazioan.

Gure erakundearen jarduerak ere eragin egiten dio ingurumenari, giza jarduera orok bezala. Horregatik, gure jarduera horrek ingurumenari dagokionez ageri dituen alderdiak identifikatu egingo ditugu, bai eta ebaluatu ere; gainera, prestakuntza emango diegu gure langileei, gure jarduerak ingurumenari dagokionez ageri dituen alderdi horien gainean eta langileen euren eginkizunen gainean, eta saiatuko gara langileak ohar daitezen nork bere lanpostuan daukan jokabideak ingurumenaren alde hartua dugun konpromiso hori erakutsi behar duela.

EJIEn ondo jabetuta gaude gizartean daukagun inpaktuaz, ez gure misioa betetzeak ingurumenean eta arlo energetikoan dakarren inpaktuaz bakarrik, baizik eta inguruan modu positiboan eragiteko izan dezakegun gaitasunaz ere bai, horretarako ezagutza, baliabideak, jardunbide egokiak eta ikasitako gauzak partekatuta eta gure balioak dituzten beste erakunde batzuen ekimenak bultzatuta.

Printzipio hori aintzat hartuta, EJIEk konpromiso hauek hartu ditu:

 1. Gure jarduerak ingurunean duen inpaktua gutxitzea, ingurumen- eta energia-kudeaketako sistema zorrotz bat ezarrita eta ziurtatuta.
 2. Gure jardueraren gardentasuna bermatzea eta sustatzea, erakundeak sortutako interes publikoa zabalduta eta gizarteak egindako kontsultak erantzunda.
 3. EAEko IKT sektorearen eta IKT zerbitzuak kudeatzeko jardunbide egokien sustapenean aktiboki parte hartzea, sektoreko erakunde esanguratsuen eta haien lantaldeen bidez, baita helburu horrekin antolatzen diren ekitaldien bidez ere.
 4. Berrikuntza eta kudeaketa aurreratua sustatzen duten euskal erakundeekin elkarlanean aritzea eta lantaldeetan eta antolatzen diren ekitaldietan parte hartzea, bai sektore publikoan, bai maila globalean.
 5. Herritarren eta administrazioaren arteko harremanetan euskara erabiltzeko aukera bermatzea.
 6. Euskal unibertsitate eta ikastetxeekin lankidetza-esparruak ezartzea ezagutzak eta baliabideak partekatzeko, baita IKTen arloko profesional berrien prestakuntza sustatzea ere.
 7. Aukera-berdintasuna defendatzea gure jarduera-esparru guztietan.
 8. EJIEren balioak dituzten beste erakunde batzuekin elkarlanean aritzea, eta haien lantaldeetan eta antolatzen dituzten ekitaldietan parte hartzea.

Ejie elkarteko Zuzendaritza Nagusiak Emakume eta Gizonen arteko Berdintasunarekin duen konpromisoa agerrarazi nahi du publikoki. Konpromiso hori berria ez bada ere, hura betetzeko berme-froga gisa ikusi behar da eta eragile traktore modura beste erakunde batzuen eta Gizarte osoaren aurrean.

Ejie elkartean gara daitezkeen esku-hartze ezberdinetan berdintasun- eta objektibotasun-printzipioa mantentzea izango da emakume eta gizonen Berdintasunerako Planaren barnean Zuzendaritza honek barneratu dituen gainerako helburuak bateratzeko elementua, errespetuan eta berdintasunean oinarritutako enpresa-kultura bat txertatzea bultzatuz.

Zentzu horretan, eta konpromiso orokor horren baitan, Ejiek emakume eta gizonen arteko berdintasunerako Plan bat egin edota indarrean mantenduko du, bidezkoa denaren arabera, berdintasuna bere osotasunean lortuta ere.

Emakume eta gizonen berdintasunerako Plan horrek zeharkako ikuspegi bat izan beharko du. Modu horretan, berdintasun-printzipioa Zuzendaritza honek zehaztutako Plan edo Ekintza Estrategikoetara gaineratzeko; eta hura abiarazi eta ebaluatzeko, xede horrekin deituko den Berdintasun Talde bati emateko hainbat baliabide sortuko dira.

Emakume eta gizonen berdintasun egiazko eta eraginkorra erdiesten laguntzeko Ejie elkarteak etorkizun batean jorra ditzakeen parte-hartze prozesu ezberdinetan bi sexuen presentzia orekatu bat ziurtatuko da. Halaber, Enpresako Zuzendaritzak beregain hartu beharreko helburu bat izango da langileen kudeaketaren barnean eta emakume eta gizonen berdintasunerako planean barneratzen diren esku hartzeko ardatzen nahiz Ejie elkartearen zerbitzu eta produktuen kudeaketaren barnean desberdintza-harreman edota –posizioak gauza daitezkeela interpretatzen den egoerei aurre egiteko beharrezkoak diren neurriak finkatzeko proposamen zehatzak eratzea.

Zuzendaritzak Enpresaren barnean dauden eragile ezberdinen babesa izan nahi du Emakume eta Gizonen Berdintasunerako Plana abian jarri eta ezartzerakoan.

Konpromisoa agerrarazteko lanketa honetan, haatik, ezinbestekoa da Ejie elkartearen Balio-katea inplikatzea (enpresa hornitzaileak, kolaborazioak, etab.) eta baita Kudeaketarako gure Bikaintasun-ereduaren barnean identifikatutako Interes Talde ezberdinak ere. Soilik prozesuan beste erakunde eta pertsona batzuk inplikatuz itzuliko diogu Gizarteari oraintxe gure kudeaketaren barnean funtsezkotzat jotzen dugun balio bat.

2008an emakume eta gizonen berdintasunerako planak sistematikoki aplikatzeari ekin zitzaion, eta hori emakumeen eta gizonen berdintasun arloan Emakundek 2008. urtetik aurrera modu jarraituan emandako erakunde kolaboratzailearen aitortzarekin islatu da, eta baita Emakundetik sortu eta bultzatutako sareetan parte-hartze aktiboa izanez (esate baterako, Emakume eta Gizonen Berdintasunerako Erakunde Publikoen Sarea eta emakumeen eta gizonen berdintasunerako Erakunde Kolaboratzaileen BAI-SAREA), hori izan behar delarik, etorkizunera so jarraitu beharreko bidea.

Sexu jazarpenari eta sexuan oinarritutako jazarpenari aurre egiteko protokoloa (PDF, 203 KB)

EJIE-k, Mediterraneoko Etorbideko 14. zenbakian kokatutako enpresak eta Eusko Jaurlaritzari informatika-zerbitzuak eskaintzera dedikatzen denak, OHSAS 18001:2007 Arauaren araberako egiaztagiria lortzea erabaki du eta horretarako, beste jarduera askoren artean, segurtasun eta osasuneko politika hau definitu du. Politika hori ezarrita dago eta langile guztiei jakinarazten zaie ezagutu dezaten eta bere ezarpenean aktiboki parte hartu dezaten. Horrela bada, interesa duen edozein alderdiren eskura dago. Laneko Segurtasuna eta Osasuna eta bere kudeaketa EJIE-ko ZUZENDARITZAREN eta ARDURADUNEN erantzukizuna dira eta beste funtzio profesionalak aurrera eramaterakoan duten erantzukizun berarekin aplikatu behar dituzte. Horretarako EJIE-k prebentzio-jarduera integratzearen bidez egingo du lan arriskuen prebentzioa.

Lesio eta gaixotasunen prebentzioa EJIE-ko erakundearen maila guztiengan eragina duen helburu nagusia da. Lan-baldintza ziurrak eta osasuntsuak sustatzea, bai langileriarentzat bai eta gure lantokian jarduera garatzen duten beste enpresetako langileentzat ere, funtsezkoa da. Hori dela eta, EJIE-k segurtasun-neurriak betetzeko eta une oro enplegatu zein kontratista guztiei arau horiek betearazteko konpromisoa hartu du. Era berean, langileen ahalmena eta gaitasuna zein osasuna eta segurtasuna hobetzeko heziketa ekonomikoki sustatzeko konpromisoa hartu du.

Azken finean, gure konpromisoa hurrengoa da:

 • Bere langileen segurtasun- eta osasun-maila altua lortzea, Lan Arriskuen Prebentziorako Plan baten ezarpenaren bidez eta gutxienez, indarrean dagoen legedia eta erakundeak onesten dituen beste eskakizunak betetzea.
 • Gure jardueren barruan dauden Laneko Segurtasunerako eta Osasunerako arriskuak identifikatzea eta ebaluatzea, baita jarduera horien aldaketetatik sortzen direnenak ere, eta horiek ezabatzen saiatzea edo gutxienez kontrolatzea.
 • Langileen parte-hartzea sustatzea, kontsulta eta parte-hartze eskubidearen bidez. Langile guztiek heziketa eta informazio egokia jasotzen dutela eta egiten dituzten atazetan adituak direla bermatzea.
 • EJIEk prebentzio alorreko jardunbideak bere bezeroei eramateko konpromisoa hartzen du, honekiko hedagarriak diren heinean, konkretuki eta EJIE-ko jardunbidea oinarritzat hartuta, egon daitezkeen bisiten aurrean eraikuntzaren segurtasun neurriei dagokienean, bere jardunbideari Eusko Jaurlaritzak web guneen ailegaerreztasunaren alorrean ezarritako arauak erantsiz eta hornitzen duen erabiltzaile-postu zerbitzuaren ekipamenduen erabilera egoki bat bultzatuz.
 • Bideko segurtasun gaian sustapen ekintzak ezarri bere higikortasun planaren bidez.
 • Kudeaketa eta etengabeko hobekuntzako prebentzio-programak ezartzea eta mantentzea, bai eta baliabideak ematea ere, giza baliabideak zein baliabide ekonomikoak, aipatutako programak praktikan jartzeko, eta horrekin, laneko segurtasun zein osasuneko jarduera-maila altua lortzeko.
 • Erantzukizun sozialaren irizpideei jarraikiz betetzea gure xede soziala eta gauzatzea gure misioa. Horretarako, gure ardatz estrategikoa izango da erakundearen estrategiarekin konprometituta dagoen lantalde trebatua izatea, genero-ikuspegia kontuan hartzen duen lan-ingurune seguru, osasungarri eta jasangarri batean, langileak (trebatuak, motibatuak eta osasuntsuak) pertsonalki eta profesionalki garatu daitezen, haien ongizate fisikoa, soziala eta psikologikoa lortzeko.

Laneko jazarpen moralari aurre egiteko protokoloa (PDF, 171 KB)

EJIEko Zuzendaritza Nagusiak aditzera eman nahi du euskararen normalizazioaren aldeko konpromisoa duela. Konpromiso berria ez bada ere, beharrezkoa da haren berri ematea; alde batetik, bete egingo dela bermatzeko; beste batetik, beste erakunde batzuek eta, oro har, gizarteak konpromiso hori bera har dezaten eragiteko.

Ildo horretan, eta konpromiso orokor hori aintzat hartuta, EJIEk euskararen erabilera normalizatzeko plan bat sortu eta iraunaraziko du, hizkuntza politika honen helburu nagusia betetzat jo arte.

Euskara plan hori zehar-ikuspegitik egin behar da; hau da, beharrezkoa izango da zuzendaritzak zehazten dituen plan eta ekintza estrategiko guztietan aintzat hartzea, eta hura martxan jartzeko eta ebaluatzeko, Euskara Batzordea sortuko da eta behar dituen baliabide guztiez hornituko da.

Honako hau izango da Euskara Planaren helburu nagusia:

EJIEk bezeroekin dituen harremanetan euskararen erabilera bermatzea bezeroak aukera izan dezan nahi duen hizkuntza erabiltzeko; halaber, barne harremanetan eragingo da euskararen erabilera handitzeko.

Zuzendaritzak laguntza eskatu nahi die enpresan jarduten duten eragile guztiei Euskara Plana egoki garatu ahal izateko.

Konpromisoa jartzeko zeregin horretan, ordea, beharrezkoa da EJIEko balio-kateak ere -enpresa hornitzaileak, kolaboratzaileak, etab.- parte hartzea, bai eta Kudeaketa Bikaintasunerako ereduan identifikatutako interes-taldeek ere. Soilik prozesua beste erakunde eta pertsonengana zabalduz eta beraien inplikazioa sustatuz itzuliko diogu gizarteari gure kudeaketaren beraren ardatz nagusitzat hartzen dugun balioa.